Project

GlueReed: Hernieuwbaar plaatmateriaal van rietafval

In het project GlueReed wordt de geschiktheid van riet als grondstof voor de productie van plaatmaterialen onderzocht. Doel van het project is een nieuw, duurzaam product op de markt te brengen: plaatmateriaal op basis van riet, gebonden met een op biomassa gebaseerde hars voor in de bouw, keuken- en meubelfabricage als alternatief voor hout, spaanplaat en MDF.

Het riet waarvan het plaatmateriaal wordt gemaakt, is afkomstig uit natuurgebieden van Natuurmonumenten. Het kost nu veel geld om dit overjarig riet te maaien en af te voeren. Door de biomassa te gebruiken als basis voor hernieuwbaar plaatmateriaal, levert ze juist geld op. De opbrengst investeert Natuurmonumenten vervolgens weer in de natuurgebieden.

"De nieuw te ontwikkelen hars is een serieuze technologische uitdaging maar vormt een mooie stap op weg naar een circulaire & biobased economie." - Christiaan Bolck, programmadirecteur BPM

Biobased hars

Ten behoeve van de ontwikkeling van plaatmateriaal uit riet, werken DSM en Wageningen Food & Biobased Research aan een groene hars om in de plaatmaterialen te verwerken. Met de op biomassa gebaseerde binder die men in dit project wil ontwikkelen, kan uit rietafval naar verwachting een hoge kwaliteit bouwplaat gefabriceerd worden die aan alle technische en ecologische eisen voldoet. Daarmee krijgen bouwbedrijven en keuken- en meubelfabrikanten een duurzaam alternatief in handen voor plaatmateriaal op basis van synthetische hars uit aardolie.

Dit project is een samenwerking tussen Wageningen Food & Biobased Research, DSM Coating Resins, Natuurmonumenten, CS Process Engineering en Compakboard.