Nieuws

Goedkeuring voor negen nieuwe projecten binnen het Biobased Performance Materials programma

Gepubliceerd op
19 mei 2015

Begin mei heeft de programmaraad Chemistry of Advanced Materials van de Topsector Chemie groen licht gegeven aan negen nieuwe projecten binnen het Biobased Performance Materials (BPM) programma. Wageningen Food & Biobased Research zal binnen deze projecten samenwerken met 25 verschillende partners. De onderzoeksprojecten hebben een focus op materialen gemaakt van plantaardige grondstoffen. Zo zal het onderzoek zich onder andere richten op dakbedekking en tapijttegels op basis van 100% biobased bitumen, biobased alternatieven voor digitale printerinkten (2D en 3D) en plaatmaterialen op basis van reststromen uit de natuur.

Verdiepend, technologisch en vernieuwend onderzoek

De projecten, met een looptijd van twee à drie jaar, variëren van onderzoek dat leidt tot de ontwikkeling van concrete eindproducten tot onderzoek naar biobased vervangers met verbeterde en/of nieuwe eigenschappen en de ontwikkeling van nieuwe processen en technologieën voor biobased materialen. Christiaan Bolck, directeur BPM Programma: ‘Het nieuwe projectenpakket laat een grote variatie in projecten en toepassingen zien. Daarmee waarborgt het programma een mooi palet aan verdiepend, technologisch en vernieuwend onderzoek.’

Nieuwe producten en nieuwe polymeren

Naast onderzoek naar biobased bitumen, printerinkten en plaatmateriaal zal onderzoek gedaan worden naar biobased alternatieven voor industriële lijmen én naar toepassingsmogelijkheden van compounds gebaseerd op biobased plastics gemaakt van barnsteenzuur. Tevens staat in enkele projecten diepgaander onderzoek naar de toepassing van eerder ontwikkelde biobased bouwstenen centraal. Zo worden de kansen en opschalingsmogelijkheden van isoidide polymeren voor high-performance polyesters verder in kaart gebracht en richt een verdiepend onderzoek naar itacon- en citroenzuur zich op de ontwikkeling van biobased methacrylzuur dat toepasbaar is in harsen en latex.

Nieuwe eigenschappen en nieuwe processen

Biobased polymeren vormen niet alleen een alternatief voor olie gebaseerde producten, maar kunnen materialen ook verbeterde en geheel nieuwe eigenschappen geven. Denk hierbij aan printerinkten met een betere prestatie, polyurethaan elastomeren met betere waterresistentie en compounds van polymeren met hoogwaardiger eigenschappen. Het pakket aan onderzoeksprojecten wordt gecomplementeerd met onderzoek naar processen en technologieën die de inzet van biobased polymeren in materialen moeten verbeteren. Zo wordt onderzoek gedaan naar de productie van PLA-schuimen middels extrusie en richt een studie naar de compatibiliteit van zetmeel en polyethyleen zich op mogelijkheden voor (barrière) filmblaasapplicaties.

26 Partners uit allerlei sectoren

Aan elk van de 9 nieuwe BPM-projecten doen twee tot vier industriële partners mee, variërend van grote tot kleine bedrijven uit binnen- en buitenland. Deze bedrijven zijn actief in de productie van allerlei geavanceerde materialen zoals lijmen, verf, composieten, natuurvezel platen, tapijten, dakbedekking, electronica, schuimproducten, verpakkingen en auto-onderdelen. Er zijn echter ook partners betrokken uit andere schakels uit de keten. Samen met Wageningen Food & Biobased Research vormen de partners een breed palet aan partijen afkomstig uit alle onderdelen van de keten: grondstoffen, polymeren, compounds, verwerking, eindproducten en producenten van machines.

Magazine met resultaten BPM tot nu toe

Recent werd de eerste tranche van projecten binnen het succesvolle BPM-programma afgerond. De resultaten van deze negen projecten zijn vanaf vandaag online terug te vinden in het BPM Magazine 2015.