Project

Bij thuiscompostering/in de bodem afbreekbare PLA

In dit project wordt onderzocht wat de beste manieren zijn om de biologische afbraak van PLA in de bodem en bij thuiscompostering te verbeteren.

Aanleiding en uitdaging

PLA is een van de weinige polymeren die zowel biobased als biologisch afbreekbaar is. Een nadeel is echter dat PLA alleen biologisch afbreekbaar is bij industriƫle compostering en thermofiele anaerobe vergisting. Daarom wordt PLA vaak niet gekozen als duurzaam alternatief voor polymeren op basis van fossiele brandstoffen bij toepassingen waarbij afbraak bij thuiscompostering of in de grond voordeel zou opleveren.

Aanpak

In dit project worden meerdere routes van materiaalmodificatie bestudeerd, waardoor PLA waarschijnlijk beter biologisch afbreekbaar wordt. Er wordt gekeken naar drie strategieƫn om de afbraak van PLA in de bodem en bij thuiscompostering op gang te brengen, namelijk:

  1. enzymatische katalyse,
  2. mengsels met andere biologisch afbreekbare polymeren, en
  3. het gebruik van middelen die de afbraak stimuleren (prodegradanten).

Op basis van een theoretische en experimentele evaluatie worden de meest veelbelovende routes gekoppeld aan specifieke toepassingen op het gebied van landbouw en voedselverpakking.

Vragen?

Neem contact op met Maarten van der Zee.