Nieuws

Icopal ontwikkelt eerste 100% biobased dakbedekking

Gepubliceerd op
5 april 2016

Samen met dakdekkers en wetenschappers is Icopal de ontwikkeling gestart van een nieuwe generatie waterdichte dakbedekking gemaakt van uitsluitend hernieuwbare grondstoffen. De wetenschappers in het project werken bij Wageningen Food & Biobased Research. De nauwe samenwerking met wetenschappers enerzijds en dakdekkers anderzijds moet leiden tot de eerste 100% biobased dakbaan die niet alleen wetenschappelijk verantwoord, maar ook inpasbaar is in het bestaande productieproces van Icopal en de montagemethodes van dakdekkers, zonder concessies te doen aan de door klanten gewenste productkwaliteit. Kortom, een echt ‘drop-in’ alternatief voor de bestaande dakbedekking. Het project draagt de naam ‘DISCOVER’ wat staat voor: ‘Development of Innovative Sustainable COVEring materials for Roofing’.

Het doel van de samenwerking is om een volledig op biomassa gebaseerde dakbedekking te ontwikkelen. Projectleider Wouter Jan van den Berg legt uit waarom Icopal dit project is gestart: '' De nieuw ontwikkelde membraan is een alternatief voor de conventionele dakbedekking materialen. Deze zijn op zich van hoge kwaliteit en kennen een lange levensduur, maar zijn voornamelijk gemaakt van fossiele grondstoffen, zoals bitumen of synthetische membranen welke beide uit aardolie worden gemaakt. De onzekerheid van de wereldwijde aardolie exploitatie, de bijgevolg sterke fluctuaties in prijs, evenals de CO2 footprint motiveren ons te zoeken naar alternatieve hernieuwbare grondstoffen. Maar dan wel met behoud van de technische en functionele kenmerken.”

Aanpak project

Voor het project worden verschillende mogelijke biobased substituten voor bitumen en polymeren, zoals residuen van de landbouw en de papierindustrie, als uitgangspunt genomen. Van de diverse natuurlijke ingrediënten worden het milieueffect en de invloed op belangrijke producteisen zoals waterdichtheid, verwerkbaarheid en sterkte vastgesteld. Een vergelijking van verschillende samenstellingen moet uiteindelijk leiden tot een recept dat de beste prestaties levert en kan worden geproduceerd tegen de laagste kosten en zonder negatieve gevolgen voor het milieu. Hiertoe zal een LCA worden opgesteld. De uitdaging is om een dakbedekking te ontwikkelen zonder de huidige productie- en toepassingsmethoden te wijzigen. Uiteindelijk komt een prototype van een biobased dakbaan tot stand die uitgebreid zal worden getest op een nader te bepalen demonstratiedak. Het eindproduct geeft dakdekkers een duurzaam alternatief voor bitumineuze dakbedekking en geeft dakdekkers een voordeel in projecten waar duurzaamheid wordt verlangd.

Stap richting circulaire economie

"Het project past helemaal in de duurzaamheidstrategie van Icopal. Het bedrijf zoekt voortdurend naar manieren om het gebruik van fossiele grondstoffen en energie te verminderen. Als pionier op het gebied van recycling en leverancier van de duurzaamste dakbedekking van Nederland wil Icopal ook in het gebruik van natuurlijke grondstoffen de beste zijn. Een volledig biobased en door dakdekkers en klanten geaccepteerde dakbedekking is nog niet ontwikkeld en is een belangrijke stap richting een circulaire economie”, aldus Wouter Jan van den Berg.

Het DISCOVER project is onderdeel van het Biobased Performance Materials (BPM) programma. Het BPM onderzoeksprogramma, dat wordt gecoördineerd door Wageningen Food & Biobased Research heeft als doel biobased materialen te ontwikkelen als alternatief voor grondstoffen gemaakt van olie. Het BPM programma wordt mede gefinancierd vanuit de Topsector Chemie.

Ga voor meer informative over dit project naar de websites van Icopal en Wageningen University & Research.