Project

MAGIC: Biobased geluids- en vibratiedempende materialen voor spoorwegsystemen

Milieuvriendelijke harsen voor elastische railbevestigingssystemen. Daaraan is gewerkt in het project MAGIC. Ten tijde van het onderzoek zijn deze harsen vaak gebaseerd op isocyanaten. Deze eisen bij de verwerking speciale aandacht op het gebied van arbeidsveiligheid. De nieuwe harsen, die zijn ontwikkeld uit biomassa, kunnen in beperkte tijd uitharden tot een elastische rubberachtige kunststof.

Hoofddoel van dit project was om oleochemische bouwstenen te gebruiken om verbeterde tweecomponent elastomeerformuleringen te ontwikkelen voor spoor-fixatiesystemen. De effecten van moleculaire structuur, katalysatoren en overige reactiecondities op de werking en prestaties van de elastomeren is onderzocht en vergeleken met de huidige polyurethaansystemen.

Het tastbare eindproduct van het project is een prototype van het railbevestigingssysteem, gemaakt van de biobased tweecomponentenhars.
Projectleider Rolf Blaauw, Wageningen Food & Biobased Research

Prototype spoorfixatiesysteem

De onderzoekers hebben daarbij gekeken naar verschillende chemische samenstellingen. Eén van de onderzochte harssystemen bleek een korte uithardingstijd te kunnen combineren met goede basiseigenschappen. Het materiaal is minder vochtgevoelig bij verwerking dan de bestaande isocyanaatharsen. Daarnaast voldoet het nieuwe product aan specifieke mechanische materiaaleisen zoals stijfheid, treksterkte en elasticiteit en hecht het na voorbehandeling met een primer goed aan spoorstaven en beton. De op biomassa gebaseerde polymeren zijn in principe toe te passen als elastische geluids- en vibratiedempende materialen. Het tastbare resultaat van het project is een prototype van een technisch en ecologisch verbeterd spoorfixatiesysteem.

BPM werd mede gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken (via de Topsector Chemie).