Nieuws

Biobased alternatief voor geluids-en vibratiedempende materialen in spoorwegsystemen

Gepubliceerd op
16 april 2016

Wageningen Food & Biobased Research werkt samen met de Nederlandse bedrijven edilon)(sedra en Croda aan de ontwikkeling van milieuvriendelijke harsen voor elastische railbevestigingssystemen. Deze polymeren zijn nu nog vaak gebaseerd op isocyanaten, die bij verwerking speciale aandacht eisen op gebied van arbeidsveiligheid.

Duurzaamheidsanalyse

Volgens projectleider Rolf Blaauw van Wageningen Food & Biobased Research maakt een duurzaamheidsanalyse onderdeel uit van het project. ‘Hiermee willen we de milieuvriendelijkheid van het nieuw te ontwikkelen materiaal vaststellen. Het tastbare eindproduct van het project is een prototype van het railbevestigingssysteem, gemaakt van de biobased tweecomponentenhars.’

BPM R&D programma en symposium

Het project is onderdeel van een grootschalig onderzoeksprogramma: Biobased Performance Materials (BPM). Op donderdag 16 juni wordt het vijfde BPM-symposium georganiseerd, dat ingaat op actuele biobased performance materials onderzoeksontwikkelingen – met presentaties van onder andere ADM, Sabic, Sulzer en Croda.

Doel van het BPM-programma is hoogwaardige materialen op basis van biomassa te ontwikkelen. Deze materialen worden op steeds grotere schaal toegepast in de praktijk. Het onderzoek richt zich op twee soorten materialen: polymeren die planten zelf maken en polymeren uit biobased bouwstenen die via biotechnologie of chemische katalyse worden gemaakt. BPM wordt mede gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken (via de Topsector Chemie).