Nieuws

Ontwikkeling hoogwaardige polyesters uit biomassa

Gepubliceerd op
2 juni 2016

Wageningen Food & Biobased Research brengt de mogelijkheden in kaart voor de productie van nieuwe biobased polymeren op basis van isoidide. In het project HIPPIE (High performance polymers from isoidide) werkt Wageningen University & Research hiervoor samen met de Amerikaanse bedrijven ADM en DuPont en het Apeldoornse bedrijf Holland Colours.

Nieuwe marktkansen

Voor een rendabele productie van biobased plastics op basis van isoidide moet de stof op grote schaal geproduceerd kunnen worden. Uit het HIPPIE-project moet blijken of dit mogelijk is. Knoop: ‘Wijst het onderzoek uit dat grootschalige productie haalbaar is, dan levert dit nieuwe marktkansen op voor de participerende bedrijven.’

BPM R&D-programma en symposium

Het project is onderdeel van een grootschalig onderzoeksprogramma: Biobased Performance Materials (BPM). Op donderdag 16 juni wordt het vijfde BPM-symposium georganiseerd, dat ingaat op actuele biobased performance materials onderzoeksontwikkelingen – met presentaties van onder andere ADM, Sabic, Dupont, Van Wijhe Verf, Icopal, Sulzer en Croda.

Doel van het BPM-programma is hoogwaardige materialen op basis van biomassa te ontwikkelen. Deze materialen worden op steeds grotere schaal toegepast in de praktijk. Het onderzoek richt zich op twee soorten materialen: polymeren die planten zelf maken en polymeren uit biobased bouwstenen die via biotechnologie of chemische katalyse worden gemaakt. BPM wordt mede gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken (via de Topsector Chemie).