Project

Circulaire Catering Producten

Cateringproducten voor eenmalig gebruik worden in toenemende mate in het dagelijks leven gebruikt. Het lage gewicht, mechanische eigenschappen en de ontwerpvrijheid van het fossiele plastic materiaal biedt duidelijke voordelen, maar gaat gepaard met het ontstaan van grote hoeveelheden afval dat vaak moeilijk te recyclen is of, erger nog, onbedoeld terecht komt in de natuur.

Plastic artikelen voor eenmalig gebruik vertegenwoordigen ongeveer de helft van al het zwerfafval dat op Europese stranden wordt aangetroffen. Daarom heeft de Europese Unie een richtlijn gepubliceerd waarin de lidstaten wordt opgedragen vóór de zomer van 2021 nieuwe wetgeving te installeren die de ophoping van deze producten in de natuurlijke omgeving moet voorkomen.

Doel van dit project

Een mogelijke oplossing is het gebruik van materialen die biologisch afbreekbaar zijn in (thuis) composteringsinstallaties, maar bovenal in de natuurlijke omgeving (in de grond en/of zee). Daarom is dit project gericht op het ontwikkelen van een duurzamer en circulair ‘end-of-life-scenario’ voor cateringproducten voor eenmalig gebruik. Dit wordt gedaan door nieuwe materialen en producten te ontwikkelen die kunnen worden verwerkt via de gebruikelijke recyclingroutes (inclusief thuiscompostering), maar die ook binnen een jaar biologisch zullen afbreken mochten zij terecht komen in de natuur.

Om dit resultaat te bereiken, is de eerste stap van het project het geschikt maken van commercieel verkrijgbare polymeren met bewezen biodegradatie eigenschappen, voor de productie en het gebruik van cateringproducten. De focus zal liggen op producten en eigenschappen die niet kunnen worden verkregen met alternatieve biobased niet-plastic materialen (bijv. hout en papier). De tweede stap is het verbeteren van de biologische afbreekbaarheid van deze materialen, zodat ze sneller in de natuur zullen afbreken. De laatste stap van het project is het combineren van de kennis over materiaalmodificatie en verbeterde biologische afbraak en het ontwikkelen van cateringproducten die binnen een jaar kunnen afbreken mochten ze in de natuur terecht komen.

Communicatie en beleid een integraal onderdeel van dit project, aangezien de ontwikkelingen in de EU-wetgeving moeten passen en er duidelijk moet worden gecommuniceerd dat het gebruik van biologisch afbreekbare producten geen excuus is voor consumenten om hun afval in de natuur achter te laten. Op deze manier zal dit project een bijdrage leveren aan de vermindering van de netto hoeveelheid plastic afval die zich ophoopt in de natuur.

Vragen?

Neem contact op met Wouter Post.